Aktualności

Ogłoszenie - rekrutacja

Ogłoszenie - balik

Rekrutacja ZSU

Ogłoszenie - opłata za przedszkole

UWAGA RODZICE !!!

 

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 1 STYCZNIA 2021R. NASTĘPUJE ZMIANA

W SPOSOBIE NALICZANIA I DOKONYWANIA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE.

 

OPŁATY ZA POBYT W PRZEDSZKOLU I POSIŁKI BĘDĄ NALICZANE Z DOŁU

TJ. PO ZAKOŃCZENIU MIESIĄCA ZGODNIE Z ILOŚCIĄ

OBECNOŚCI ODNOTOWANYCH W SYSTEMIE IPRZEDSZKOLE.

W ZWIĄZKU Z TYM OPŁATA ZA MIESIĄC STYCZEŃ BĘDZIE DO UISZCZENIA

DOPIERO PO ZAKOŃCZENIU MIESIĄCA CZYLI W LUTYM.

NALEŻNOŚĆ, KTÓREJ WYSOKOŚĆ ZOSTANIE PODANA DO INFORMACJI RODZICA

NA KONCIE DLA RODZICA W SYSTEMIE IPRZEDSZKOLE, NALEŻY WPŁACIĆ PRZELEWEM

NA KONTO PRZEDSZKOLA (NR KONTA NIE ULEGA ZMIANIE)

DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA ( W TYM PRZYPADKU DO 15 LUTEGO 2021R.).

 

POZOSTAŁE ZASADY NALICZANIA OPŁAT NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

 

JEDNOCZEŚNIE PROSIMY O REGULARNE ODWIEDZANIE KONTA RODZICA

W SYSTEMIE IPRZEDSZKOLE GDYŻ TAM SĄ PRZEKAZYWANE PRZEZ INTENDENTKĘ

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BRAKU TERMINOWEJ WPŁATY,

KONIECZNOŚCI OPŁACENIA ODSETEK ITP.