Aktualności

Wycieczka

Infolinia

ogłoszenie - Rada Rodziców

 

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za rok 2020 Bilans, rachunek zysków i strat,

informacja dodatkowa do bilansu, fundusz jednostki umieszczone zostały

na stronie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Pszowie.