Aktualności

WAKACJE

KURS

UWAGA RODZICE!!

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza rodziców dzieci do skorzystania

bezpłatnego kursu e-learningowego, 

dotyczącego problemowi wykorzystywania seksualnego dzieci

Kurs e-learningowy jest innowacyjnym narzędziem edukacyjnym poświęconym

zagadnieniom ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym. 

W kursie dedykowanym rodzicom przybliżone zostały: 

                                    - skala oraz obraz zjawiska wykorzystywania,

                                    - niepokojące zachowania dzieci, mogące wskazywać na doświadczenie

                                                przez dziecko wykorzystywania

                                   - wskazówki dla rodziców, zachęcające do rozmów z dziećmi na temat

                                                  bezpieczeństwa,

                                   - rady, jak zachować się w sytuacji ujawnienia wykorzystania seksualnego

                                             oraz jakie kroki podjąć w celu zawiadomienia o nim odpowiednich służb.

  

     Kurs dostępny jest na stronie www.stopwykorzystywaniu.pl

 

PODZ.

sponsorzy

DYREKTOR I RADA RODZICÓW SERDECZNIE DZIĘKUJĄ

NIŻEJ WYMIENIONYM  SPONSOROM

FESTYNU PRZEDSZKOLNEGO,

KTÓRY ODBYŁ SIĘ  15 CZERWCA

W PRZEDSZKOLU NR 1

Czytaj więcej: sponsorzy

Więcej artykułów…

  1. Info
  2. PP1