Aktualności

Akcja charytatywna.

Ogłoszenie

Drodzy Rodzice

Śląska Kurator Oświaty w Katowicach pani Urszula Bauer ogłasza poprzez Delegaturę w Rybniku akcję zorganizowaną przez

Towarzystwo patriotyczne Kresy w Częstochowie.

Akcja oparta jest na idei charytatywnej i patriotycznej, a skierowana jest na pomoc rodakom na wschodzie. Hasło akcji brzmi:

Święty Mikołaj z polskimi dziećmi mieszkającymi na Kresach”

Zbierane będą dary w postaci artykułów spożywczych, szkolnych i słodyczy, które będą przekazywane bezpośrednio w polskich szkołach na Wileńszczyźnie,                                na Ukrainie i Białorusi

przez zaangażowane osoby w akcji. Dary pojadą

do Stanisławowa, Grodna, Lwowa.

Zbiórkę artykułów rozpoczynamy od 3.10.2019r., a kończymy z dniem 08.11.2019r. Uwaga: prosimy o artykuły spożywcze z dłuższą datą przydatności do spożycia.