Aktualności

Odpłatność za przedszkole

UWAGA !!!

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE NALEŻY WPŁACAĆ OD 3 DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

Prosimy o przestrzeganie terminu gdyż zgodnie z § 5 zarządzenia nr BM.0050.2018 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 10 sierpnia 2018r. za opóźnienia przy wnoszeniu opłat za przedszkole będą naliczane odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej.