Aktualności

zarządzenie Dyrektora w sprawie składania deklaracji przez rodziców o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok 2022/23