Misja i Wizja

  

Jesteśmy po to,

aby w atmosferze bezpieczeństwa,

radości i szczęśliwego dzieciństwa

tworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne

zapewniające wspomaganie

oraz wszechstronny rozwój dzieci

zgodnie z ich wrodzonym potencjałem,

możliwościami rozwojowymi i zainteresowaniami.

Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki

na dalszych etapach edukacji.