Misja i Wizja

  

Dzieci rodzą się ze skrzydłami.

Nauczyciele pomagają im je rozwinąć.”

 

                                                                                                                                                                                                    Janusz Korczak

 

 

Jesteśmy po to,

aby w atmosferze bezpieczeństwa,

radości i szczęśliwego dzieciństwa

tworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne

zapewniające wspomaganie

oraz wszechstronny rozwój dzieci

zgodnie z ich wrodzonym potencjałem,

możliwościami rozwojowymi i zainteresowaniami.

Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki

na dalszych etapach edukacji.