Odpłatność za przedszkole

 

INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 1 STYCZNIA 2021 R. NASTĄPIŁA ZMIANA

W SPOSOBIE NALICZANIA I DOKONYWANIA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE.

 

OPŁATY ZA POBYT W PRZEDSZKOLU I POSIŁKI NALICZANE SĄ Z DOŁU

TJ. PO ZAKOŃCZENIU MIESIĄCA ZGODNIE Z ILOŚCIĄ

OBECNOŚCI ODNOTOWANYCH W SYSTEMIE IPRZEDSZKOLE.

NALEŻNOŚĆ, KTÓREJ WYSOKOŚĆ JEST PODANA DO INFORMACJI RODZICA

NA KONCIE DLA RODZICA W SYSTEMIE IPRZEDSZKOLE,

NALEŻY WPŁACIĆ PRZELEWEM NA KONTO PRZEDSZKOLA

(NR KONTA NIE ULEGŁ ZMIANIE) DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

 

JEDNOCZEŚNIE PROSIMY O REGULARNE ODWIEDZANIE KONTA RODZICA

W SYSTEMIE IPRZEDSZKOLE GDYŻ TAM SĄ PRZEKAZYWANE PRZEZ INTENDENTKĘ

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BRAKU TERMINOWEJ WPŁATY,

KONIECZNOŚCI OPŁACENIA ODSETEK ITP.