Odpłatność za przedszkole

Z DNIEM 01.01.2020R. NASTĄPIŁA ZMIANA FORMY

PŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE.

OPŁATY NALEŻY UISZCZAĆ NA PODANY PONIŻEJ

NUMER KONTA BANKOWEGO:

 

 98 8470 0001 2001 0046 6819 0004

 UWAGA !!! KWOTA WPŁATY MUSI BYĆ DOKŁADNIE TAKA, JAKĄ

OTRZYMACIE PAŃSTWO NA KARTCE OD INTENDENTKI.  

 

 

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

NIETERMINOWE WPŁATY SKUTKUJĄ NALICZANIEM ODSETEK.

 

 

 

ZA TERMIN DOKONANIA WPŁATY

NALEŻNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

(DO 10-TEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA)

UWAŻA SIĘ DATĘ WPŁYWU

NALEŻNOŚCI NA

KONTO PRZEDSZKOLA,

A NIE DATĘ DOKONANIA PRZELEWU.