Personel Przedszkola

 

 

 

Dyrektor Przedszkola

 Renata Gerlich

  

Nauczyciele: 

Weronika Fedrizzi - Grabska

Aleksandra Komarek 

Brygida Marmurowska 

Justyna Potoniec 

Anita Swoboda

Mariola Szweda

Anika Szydziak

Czesława Tosta

Dorota Weingart

 

Personel techniczny: 

Grażyna Bombik

Weronika Chruścicka 

Ewa Faber

Kornela Fibic

Halina Glenc

Janusz Górniak

Aleksandra Grychnik

Irena Kiermaszek

Martyna Kozielska 

Nikola Łopatka

Wiesława Reś