Personel Przedszkola

 

 

 

Dyrektor Przedszkola

 Renata Gerlich

  

Nauczyciele:  

Zuzanna Kokoszko

Żaneta Kucharczyk

Brygida Marmurowska

Marzena Molenda

Kornelia Parma-Janca

Justyna Potoniec

Anita Swoboda

Dorota Weingart

 

Personel techniczny: 

Grażyna Bombik

Edyta Chrupcała

Ewa Faber

Halina Glenc

Aleksandra Grychnik 

Nikola Abrachamczyk

Ewelina Pacia

Wiesława Reś

Mieczysław Styczyński

Wiesława Sulska