Zakres treści do realizacji w poszczególnych grupach w okresie zawieszenia zajęć.

 

TYGODNIOWY PLAN PRACY

W GRUPIE 3-4– LATKÓW

Na okres od 25.05.2020r. do 29.05.2020r.

 

 

Temat kompleksowy:

Rodzina

 

Poniedziałek

25.05.2020

Akt.

Społeczna, językowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akt. poznawcza

 

 

Aktywny poniedziałek dla rodziców i dzieci” – wzmacnianie więzów w rodzinie, swobodne rozmowy, stosowanie poprawnych form składniowych

na podstawie scenariusza z programu „Chronimy dzieci”

- wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny,

- przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny,

- odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań,

- potrafi zadawać pytania członkom rodziny,

- określa co lubi robić, podje przykłady różnych zainteresowań,

Pomoce: „Bajka o moim ciele”,

 

Nasze dłonie” – rozwijanie dyspozycji psychofizycznych niezbędnych do nabycia umiejętności pisania, rozwijanie uwagi,

- nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez obrysowywanie dłoni swoich oraz mamy, taty lub rodzeństwa,

- uczestniczenie w zabawach sprzyjających rozwianie uwagi przez krótki czas,

- ozdabia obrysowane dłonie członków rodziny na podstawie wcześniej zebranych informacji,

Pomoce: kartki, kredki, mazaki, itp.

 

 

 

 

PDZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wtorek

26.05.2020

 

Akt. społeczna, językowa,

 

 

 

 

 

 

 

Akt. ruchowa i zdrowotna

 

 

 

 

 

Niezwykły prezent od króliczka” – poznawanie wartości moralnych, wzbudzanie zainteresowań literaturą, przygotowanie do czytania, rozwijanie myślenia twórczego,

- dążenie do zrozumienia i przeżywania wartości moralnych: dobro, szacunek,

- słuchanie opowiadania,

- obserwowanie osoby dorosłej czytającej książkę,

- rozwijanie mylenia twórczego: wymyślanie z czego moja mama byłaby zadowolona,

Pomoce: opowiadanie pt.: „Niezwykły prezent od króliczka”

Anny Domider, nagranie,

 

Ćwiczenia z bohaterami” – wspomaganie rozwoju ruchowego

- uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, bieżnych z elementami czworakowania, podskoku,

Pomoce: https://www.youtube.com/watch?v=nlNeNdiuZUM

 

Program dwujęzyczności, Bilingual future:

Ring, Ring: Cześć, Mamo!

Hello, hello, Mummy! I love you!

Hello, hello, Daddy, I love you!

 

j. angielski

Happy Mother's Day Mommy! Dzień Matki. Słuchanie piosenek o Dniu Matki, zabawa taneczno-ruchowa, kolorowanie wybranej laurki dla mamy z życzeniami w j. angielskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środa

27.05.2020

Akt. poznawcza

 

 

 

 

 

Akt. artystyczna

 

 

Rodzina gąsienic” – orientacja przestrzeni i czasu, mierzenie przedmiotów, rozumienie stałości miary

- zauważanie rytmów i kontynuowanie ich,

- porównywanie długości gąsienic, używanie określeń: najdłuższa, najkrótsza, takiej samej długości,

Pomoce: karta pracy, sznurek do mierzenia

 

Domowe muzykowanie” – gra na instrumentach perkusyjnych

- wykonywanie prostego akompaniamentu do melodii na różnych przedmiotach użytku domowego(tworzenie orkiestry)

Pomoce: miski, drewniane łyżki, tarka, itp.

 

https://www.facebook.com/KrainaMuzyki/videos/1144107195939457/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek

28.05.2020

Akt. językowa,

 

 

 

 

 

 

 

Akt. artystyczna

 

 

Zabawy z tatą” – ćwiczenia usprawniające narządy mowy, ćwiczenia oddechowe

- ćwiczenia narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem samogłosek, spółgłosek, krótkich tekstów,

- ćwiczenia oddechowe połączone z recytacją fragmentów wiersza,

Pomoce: wiersz pt.; „Zabawy z tatą”, nagranie przykładowych zabaw

 

 

Tata lubi eksperymenty” – doświadczenia konstrukcyjno techniczne

- wspólne prowadzenie eksperymentów i wyciąganie wniosków

Pomoce: szklanka, woda, kartka z bloku technicznego

https://www.youtube.com/watch?v=GQn1tg51FK0

 

j. angielski

A is for Apple. Osłuchujemy się z alfabetem w języku angielskim słuchając i śpiewając popularną piosenkę „ABC song”. Poznajemy angielskie słówka na każdą z liter alfabetu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piątek

29.05.2020

Akt. językowa,

 

 

 

 

 

 

 

Akt. ruchowa i zdrowotna

 

 

Okrągłe ciasto” - rozwijanie słuchu fonematycznego, przygotowanie do czytania, rozwijanie dyspozycji psychofizycznych niezbędnych do nabycia umiejętności pisania,

- rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek,

- odwzorowywanie elementów (przerysowywanie wg wzoru) w kaszy,

Pomoce: kasza manna, wzór, rymowanka

 

Ćwiczenia z bohaterami” – wspomaganie rozwoju ruchowego

- uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, bieżnych z elementami czworakowania, podskoku,

Pomoce: https://www.youtube.com/watch?v=nlNeNdiuZUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYGODNIOWY PLAN PRACY

NA OKRES OD 25.05 do 29.05.2020r.

DLA DZIECI 5, 6 – LETNICH

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: ŚWIĘTO RODZINY

 

DZIEŃ, DATA, RODZAJ AKTYWNOŚCI

 

ZAJĘCIA DO REALIZACJI

 

UWAGI

 

 

Poniedziałek

25.05.20r.

 

 

akt. społ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

akt. art.

 

 

 

Tom and Keri: Lubię jabłka (12) - utrwalenie wiadomości.

 

1. Ja w rodzinie – poznawanie swojego ciała poprzez zabawy, podawanie informacji na temat swojej rodziny

- dostrzega zmiany zachodzące w swoim wyglądzie pod wpływem upływającego czasu

- dostrzega swoją niepowtarzalność, a także niepowtarzalność innych

- dzieli się wiadomościami na temat życia w rodzinie (np. sposobów wspólnego spędzania czasu)

- podaje przybliżone daty wybranych świąt – Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci i Dziadka

Pomoce: filmik „Moja rodzina” https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY, zdjęcia z albumu rodzinnego, drzewo genealogiczne

 

2. Dziękuję mamo, dziękuję tato! – słuchanie i śpiewanie piosenek

- uczy się piosenki fragmentami, metodą ze słuchu

- klaszcze rytmicznie do piosenki

Pomoce: https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wtorek

26.05.20r.

 

 

akt. poz.

 

 

akt. jęz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akt. zdr. ruch.

 

 

 

akt. jęz.

 

 

Tom and Keri: Ciasteczka (14) - utrwalenie wiadomości.

 

1. Tort dla mamy – rozwijanie myślenia, elementarna nauka czytania

- opowiada historyjkę obrazkową z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń

- dobiera parami takie same obrazki

- czyta samodzielnie opisy pod historyjką obrazkową – 6 l.

Pomoce: historyjka obrazkowa https://flipbooki.mac.pl/przeds…/oa_ks_56/mobile/index.html… MAC - Kompleksowe rozwiązania dla edukacji karta pracy http://zanotowane.pl/728/7523/karta_pracy_13_id_27496554.jpg

 

2. Sprintem do maratonu – wspomaganie rozwoju ruchowego

- poprawnie wykonuje skłony

- wykonuje ruchy naprzemienne

Pomoce: https://www.youtube.com/watch?v=ufXXXnQ1hiM

 

Język angielski: Happy Mother's Day Mommy! Dzień Matki. Słuchanie piosenek o Dniu Matki, zabawa taneczno-ruchowa, kolorowanie wybranej laurki dla mamy z życzeniami w j. angielskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środa

27.05.20r.

 

 

akt. poz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akt. jęz.

 

 

 

 

Tom and Keri: Deszcz (16) - utrwalenie wiadomości.

 

1. Wesoła rodzinka – rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania

- pisze wyrazy wg podanego kodu (rozszyfrowuje je) – 6 l.

- wyznacza drogę dzieci do rodziców patrząc na zapisany kod

- koloruje serca zgodnie z podaną sekwancją

- rozwiązuje rodzinny quiz – “Jakiej głoski brakuje?”

Pomoce: karty pracy (kodowanie, serca, zakodowane wyrazy) https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/41c031e3059fd5cca6532a791cb559b6_/index.html

 

2. Tulipany z origami – rozwijanie dyspozycji psychofizycznych niezbędnych do nabycia umiejętności pisania

- wycina niektóre elementy nożyczkami

- zgina papier wg instrukcji

Pomoce: https://www.youtube.com/watch?v=BrIw9Mtb2D0

 

 

 

 

 

 

 

elementy kodowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek

28.05.20r.

 

 

 

akt. społ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akt. art

 

 

akt. jęz.

 

 

 

 

akt. jęz.

 

 

Tom and Keri: Latawiec Toma (19) - utrwalenie wiadomości.

 

1. Dzień dobrych uczynków – poznawanie wartości moralnych

- dąży do zrozumienia i przeżywania takich wartości moralnych jak uczciwość, szacunek

- wie, jakie są obowiązki dzieci

- wie, jakie zawody wykonują jego rodzice

- wyraża i nazywa swoje emocje

Pomoce: obrazki obowiązków dziecka, piosenka https://www.youtube.com/watch?v=j4QJyn4twYQ wiersz “Obowiązki” A. Dziechcarczyk

 

2. Za co kocham moich rodziców przejawy ekspresji

- wyraża swoje przeżycia wewnętrzne, uczucia w formie plastycznej

- nadaje sobie pseudonim artystyczny

- podpisuje imiona rodziców - 6 l.

- rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania

- określa znaczenie umiejętności pisania

Pomoce: kartka papieru, kredki, ozdoby

 

Język angielski: Does your house has a roof? Części domu (roof, walls, windows, door). Pojęcia związane z rozmiarem (big, small, tall, short). Słuchamy i pokazujemy. Listen and draw a house- dla chętnych.

 

 

 

 

 

 

 

program wychowawczy

 

doradztwo zawodowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piątek

29.05.20r.

 

 

 

akt. społ.

 

 

 

akt. art.

 

 

 

 

akt. art./akt,społ.

akt. art.

 

Tom and Keri: Ulubiona piosenka (23) – utrwalenie wiadomości.

 

1. Święto Rodziny – wzmacnianie więzów w rodzinie, organizowanie świąt o charakterze rodzinnym

- mówi o swoich uczuciach, okazuje je względem najbliższych, tworzy relację opartą na szacunku, akceptacji i miłości

- świętuje wspólnie z rodziną

- bierze udział w zabawach razem z rodzicami

- śpiewa piosnekę indywidualnie

Pomoce: prezentacja w programie genial.ly

 

2. Zabawy muzyczno – ruchowe z rodzicami – wyrażanie muzyki ruchem

- bierze udział w zabawach muzyczno – ruchowych razem z mamą i tatą oraz rodzeństwem

- reaguje na zmiany tempa i dynamiki utworu

Pomoce: https://www.youtube.com/watch?v=Y4lnJz2BTJY

https://www.youtube.com/watch?v=U2-l87iDqU8

https://www.youtube.com/watch?v=g63ejAMTHM4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TYGODNIOWY ZAKRES TREŚCI NAUCZANIA DO ZREALIZOWANIA W GRUPIE DZIECI 6-LETNICH

Od 25.05.2020r. do 29.05.2020r.

TEMAT KOPLEKSOWY: MOJA MAMA

 

Poniedziałek

25.05. 2020r.

 

Akt. jęz., art.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akt. jęz., ruch.

 

 

1. „Jak mama zreperowała księżyc?”- zbudzanie zainteresowania literaturą, rozwijanie myślenia, rozwój słuchu fonematycznego, oglądanie filmów dla dzieci

- aktywnie słucha utworu literackiego

- zadaje pytania do utworu

- słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej

- oglądanie bajki na podstawie wiersza „Jak nasz mama zreperowała księżyc”

 

Pomoce: J. Papuzińska „Jak nasz mama zreperowała księżyc, https://www.youtube.com/watch?v=pzT7QEVBIaI

 

2. „Sensoryczne ćwiczenia gimnastyczne”- poznawanie świata za poprzez zmysły, wspomaganie rozwoju ruchowego

- rozpoznaje przedmioty za pomocą zmysłu: dotyku i wzorku

- wykorzystuje niekonwencjonalne przybory podczas ćwiczeń

- utrwala orientację w schemacie własnego ciała

 

Pomoce: kilka par skarpetek, miski, memory, dywan, koc, wałek do ciasta

 

 

 

Wtorek

19.05.2020r.

 

Akt. jęz., poz.

 

 

 

 

 

 

 

Akt. art.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język angielski

 

 

1. „Mama czarodziejka”- rozwijanie słuchu fonetycznego, rozwijanie dyspozycji psychoruchowych niezbędnych do nabycia umiejętności pisania, rozwijanie uwagi

- wykonuje ćwiczenia rozróżniające głoski opozycyjne

- odwzorowuje elementy według wzoru

- uczestniczy w zabawie sprzyjającej koncentracji uwagi

 

Pomoce: sznurek, farby, kartka papieru

 

2. „Laurka dla mamy”- rozwijanie zainteresowań plastycznych

- wykorzystuje w pracy plastycznej różnych materiałów- makaron, masa solna

- wykonuje czynności wymagające zaangażowania mięśni dłoni: wycina, klei, ugniata

- maluje makaron farbami

- odczuwa radość z tworzenia dzieła plastycznego

 

Pomoce: makaron wstążki, klej typu magic, kolorowe kartki, nożyczki, sól, mąka, woda, czerwona farba

 

Happy Mother's Day Mommy! Dzień Matki. Słuchanie piosenek o Dniu Matki, zabawa taneczno-ruchowa, kolorowanie wybranej laurki dla mamy z życzeniami w j. angielskim.

 

 

 

Środa

20.05.2020r.

 

Akt. jęz., poz.

 

 

 

 

 

 

 

Akt. art.

 

 

1. „Kochana mama”- ćwiczenia usprawniające narządy mowy, kształtowanie pojęć liczbowych
i umiejętności liczenia, orientacja przestrzenna

- ćwiczy narządy artykulacyjne z wykorzystaniem samogłosek, spółgłosek

- moduluje głos odpowiednio do sytuacji

-dodaje i odejmuje w zakresie 10

- porusza się pod dyktando rodzica

 

Pomoce: małe przedmioty do przeliczania

 

2. „Jesteś mamo skarbem mym”- słuchanie i śpiewanie piosenek

- słucha piosenki z nagrania

- uczy się piosenki metodą ze słuchu

- śpiewa piosenkę

 

Pomoce: tekst piosenki, nagranie: https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g

 

 

 

Czwartek

21.05.2020r.

 

Akt. poz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Akt. poz.

 

 

 

 

 

 

Język angielski

 

1. „Z moją mamą się nie nudzę”- rozwijanie spostrzegania wzrokowego, rozwijanie intuicji geometrycznej, orientacja przestrzenna

- składa pocięte obrazki w całość bez wzoru

- układa złożone kompozycje z figur geometrycznych według podanego wzoru

-prawidłowo nazywa figury geometryczne, określa podstawowe różnice miedzy nimi

- wskazuje kierunki od osi własnego ciała, a także względem różnych przedmiotów.

 

2. „Kodowanie z kloców”- rozwijanie uwagi, rozwijanie myślenia, orientacja przestrzenna

- uczestniczy w zabawie sprzyjającej uwagi

- określa kolejność układania kloców

- orientuje się na kartce papieru

 

Pomoce: konturowe wzory do układania klocki, klocki

 

Does your house has a roof? Części domu (roof, walls, windows, door). Pojęcia związane z rozmiarem (big, small, tall, short). Słuchamy i pokazujemy. Listen and draw a house- dla chętnych.

 

 

Piątek

22.05.2020r.

 

Akt. poz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akt. ruch. i zdr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język angielski

 

1. „Moja mama jest jak detektyw”- rozwijanie myślenia, elementarna nauka czytania

- rozwiązuje zagadki logiczne

- rozwiązuje rebusy

- określa kolejność zdarzeń w historyjkach obrazkowych

- poszukuje niekonwencjonalnych sposobów rozwiązania problemu

- czyta krótki tekst

 

Pomoce: zagadki logiczne, rebusy obrazkowo- wyrazowe, historyjka obrazkowa z bliżej przedszkola „Wszyscy chórem zaśpiewamy, że kochamy nasze mamy”, teksty z Bliżej Przedszkola „Mama jest jak…”

 

2. „Ćwiczenia ruchowe na powietrzu”- wspomaganie rozwoju ruchowego, zdrowy tryb życia

- uczestniczy w zabawie ruchowej z elementami skoku, podskoku, równoważnych

- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu

 

Pomoce: piłka, sznurek/wstążka/hula-hop, filmik instruktażowy https://www.youtube.com/watch?v=TIb6efJOpkY

What's inside your house? Pomieszczenia w naszych domach- powtórzenie (living room, kitchen, bathroom, bedroom). Zapoznanie ze meblami i sprzętami znajdującymi się w różnych pomieszczeniach. Listen and draw rooms- dla chętnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYGODNIOWY PLAN PRACY NA OKRES OD 25.05-29.05..2020r

DLA DZIECI 3,4,5- LETNICH

 

DZIEŃ TYG.

DATA, RODZ. AKTYWNOŚCI

TEMAT KOMPLEKSOWY

Święto mamy i taty

UWAGI

Poniedziałek

25.05.2020r.

akt społ

 

akt. język

 

 

 

 

 

1. Kim jest mój tata, kim moja mama- poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu, swobodne rozmowy, rozwijanie dyspozycji psych- fiz...

-poznaje czynności jakie wykonuje ogrodnik, nazywa narzędzia pracy, rozpoznaje ubiór ogrodnika

-nazywa zawód mamy i taty

-opowiada kim chciało by być

-wypowiada się nt predyspozycji ogrodnika

-próbuje planować swoją przyszłość

-zwraca uwagę na efekty pracy ogrodnika

-wyraża swoje myśli

-ćwiczy koord wzrok-słuch- ruch

Pomoce: wiersz J. Tuwima „Wszyscy dla wszystkich”, ilustracje- zawody, Ogródek TVP ABC

https://abc.tvp.pl/18057152/gry-i-zabawy

Doradctwo zawodowe

 

 

Wtorek

26.05.2020r.

Akt społ

1. Święto mamy i taty- składanie życzeń, wręczanie upominków- wzmacnianie więzów w rodzinie, komunikowanie się w grupie

-kultywuje tradycje obchodów dnia mamy i taty

-wzajemne okazywanie sobie uczuć, tworzenie relacji opartych na szacunku, miłości, akceptacji

-pełnienie roli słuchacza i mówiącego podczas składania życzeń

Pomoce: wierszyk, piosenka, upominki

2. Serca- rysowanie serc dla mamy i taty- rozwijanie zainteresowań plastycznych

-rysuje serce, koloruje bez przeciągania za linię

-rozpoznaje kolory

Pomoce: kartka, kolorowy czerwony papier, klej, nożyczki

 

Środa

27.05.2020r.

Akt pozn

akt ruch zdr

 

 

 

 

akt ruch zdr

 

1.Obiad dla mamy i taty- rozwijanie umiejętności klasyfikowania, zdrowa żywność

-dostrzega podobieństwa między przedmiotami

-klasyfikuje pod względem jednej cechy lub kilku cech

-przestrzega zasad właściwego zachowania się przy stole

Pomoce: sztućce, obrazek

https://www.youtube.com/watch?v=sWEm82_5HU0

2. Gimnastyka- wspomaganie rozwoju ruchowego

-uczestniczy w zabawach kształtujacych postawę, orientacyjno- porządkowych , z elementem skoku i podskoku

Pomoce:

https://www.youtube.com/watch?v=hEAQunXvlmI

https://www.youtube.com/watch?v=PWWLrlzvaIA

Kodowanie

Czwartek

28.05.2020r.

Akt pozn

Akt język

 

 

 

 

 

 

 

akt społ

1.Święto mamy u króliczka Alilo- wiosna, rozwijanie uwagi, wyrabianie umiejętności poprawnej mowy

-rozpoznaje niektóre zwierzęta leśne i łąkowe,

-słucha uważnie opowiadania

-wie, że aby ładnie wystąpić należy dużo ćwiczyć

-powtarza krótkie rymowanki (3)

-stosuje w wypowiedziach poprawne formy fleksyjne

Pomoce:

https://www.youtube.com/watch?v=5EDetnGiEqU

2.Święto mamy i taty- składanie życzeń przez whats appa, wręczanie upominków- wzmacnianie więzów w rodzinie, komunikowanie się w grupie

-kultywuje tradycje obchodów dnia mamy i taty

-wzajemne okazywanie sobie uczuć, tworzenie relacji opartych na szacunku, miłości, akceptacji

-pełnienie roli słuchacza i mówiącego podczas składania życzeń

 

 

Piątek

29.05.2020r.

Akt pozn

1.Jestem małym laboratorium- poznawanie świata przez zmysły

-rozpoznaje przedmioty za pomocą dotyku, smaku, węchu, wzroku

-chętnie bawi się wykonaną przez siebie masą

Pomoce: https://www.youtube.com/watch?v=MnD7PFCTsVo

https://www.youtube.com/watch?v=TyBZ360jw-k&list=PLIfn6MzhxnMCus9BcXg-bK_b2ELLULaFr

https://www.youtube.com/watch?v=d3dOrTMZxfE&list=PLIfn6MzhxnMCus9BcXg-bK_b2ELLULaFr&index=3

2. Gimnastyka- wspomaganie rozwoju ruchowego

-uczestniczy w zabawach kształtujacych postawę, orientacyjno- porządkowych , z elementem skoku i podskoku

Pomoce: video do wyboru

https://www.youtube.com/watch?v=hEAQunXvlmI

https://www.youtube.com/watch?v=PWWLrlzvaIA

Laborator

 

 

 

..

 

Język angielski

grupa maluchy:

26.05 (wt) 
Happy Mother's Day Mommy! Dzień Matki. Słuchanie piosenek o Dniu Matki, zabawa taneczno-ruchowa, kolorowanie wybranej laurki dla mamy z życzeniami w j. angielskim.
28.05 (czw) 
A is for Apple. Osłuchujemy się z alfabetem w języku angielskim słuchając i śpiewając popularną piosenkę „ABC song". Poznajemy angielskie słówka na każdą z liter alfabetu.

grupa średniaki i starszaki:

26.05 (wt) Happy Mother's Day Mommy! Dzień Matki. Słuchanie piosenek o Dniu Matki, zabawa taneczno-ruchowa, kolorowanie wybranej laurki dla mamy z życzeniami w j. angielskim.
28.05 (czw) 
Does your house has a roof? Części domu (roof, walls, windows, door). Pojęcia związane z rozmiarem (big, small, tall, short). Słuchamy i pokazujemy. Listen and draw a house- dla chętnych.
29.05 (pt) 
What's inside your house? Pomieszczenia w naszych domach- powtórzenie (
living room, kitchen, bathroom, bedroom). Zapoznanie ze meblami i sprzętami znajdującymi się w różnych pomieszczeniach. Listen and draw rooms- dla chętnych.

grupa popołudniowa: 

26.05 (wt) Happy Mother's Day Mommy! Dzień Matki. Słuchanie piosenek o Dniu Matki, zabawa taneczno-ruchowa, kolorowanie wybranej laurki dla mamy z życzeniami w j. angielskim.

 
Religia
 
Grupa 6- latków - dnia 25.05.2020r (poniedziałek)  - Kocham mamę tak, jak Pan Jezus Maryję.
Grupa 5,6- latków - dnia 25.05.2020r (poniedziałek)  - Kocham mamę tak, jak Pan Jezus Maryję.

Grupa 6-latków - dnia 27.05.2020r. (środa) - Jestem dzieckiem Bożym.
Grupa 5,6-latków - dnia 27.05.2020r. (środa) - Jestem dzieckiem Bożym.