Personel Przedszkola

Dyrektor Przedszkola

 Renata Gerlich

 

Nauczyciele:

Justyna Potoniec

Dominika Prokopczuk

Anita Swoboda

Mariola Szweda

Katarzyna Taszarek

Czesława Tosta

Anika Szydziak

Patrycja Bugla

Teresa Milion

 

Personel techniczny:

Grażyna Bombik

Ewa Faber

Fibic Kornela

Halina Glenc

Aleksandra Grychnik

Irena Kiermaszek

Wiesława Reś

Janusz Górniak