Aktualności

OGŁOSZENIE FERIE

Góra Grosza 2021/22

Rekrytacja 2022

zarządzenie Dyrektora w sprawie składania deklaracji przez rodziców o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok 2022/23